top of page
תביעות אזרחיות - עורכת דין חן פלד

חזון המשרד

thumbnail_LIRI2966_edited.jpg

הליך גירושין הינו אירוע סבוך שעם הליווי הנכון ניתן לצמוח ממנו.

הקו המנחה בבסיס עבודת משרדנו הוא השגת איזון מגדרי, תוך ראיית טובת הילדים והתנאים האובייקטיביים של ההורים, בכדי לאפשר חיים בכבוד לשני הצדדים. כמשרד אנו מאמינים בניהול משא ומתן והידברות בטרם פנייה לערכאות המשפטיות. במידה ויש צורך לנהל הליכים משפטיים בערכאות המשפטיות, אנו מקפידים על בניית אסטרטגיה המותאמת באופן אישי לכל תיק ולכל לקוח, בהתאם לנסיבותיו. התוצאות המרביות שאנו משיגים עבור לקוחותינו נובעות מחתירה למצוינות מקצועית, יצירתיות, יעילות, הקשבה ההדדית, שירות המהיר ויחס האישי לכל לקוח.

מטרת העל של המשרד - המשרד פועל תוך בניית אסטרטגיה מותאמת אישית, הן ביחס למטרות המשפטיות והן ביחס למטרות האישיות לקראת עתיד טוב יותר ללקוח.

 

אני, עו"ד חן פלד, אלווה אתכם בכל ההליך - החל מהמפגש הראשון ביחידת הסיוע ועד לגט, תוך הקפדה על: מקצוענות, נאמנות, הגינות ובדרך שתתאים במיוחד עבורכם.

והיחס האישי לכל לקוח/ה. 

bottom of page