top of page
דיני משפחה - עורכת דין חן פלד

תחומי עיסוק

thumbnail_LIRI2966_edited.jpg

למשרדנו ניסיון רב וותק בניהול להליכים משפטיים מורכבים בתחום האזרחי ודיני המשפחה, ניהול משברים וטיפול בסוגיות אנושיות וממוניות סבוכות. ניהול ההליכים בדרך נבונה ואנושית המותאמת לצרכי כל לקוח ובתוך כך להגיע להסדרים גם במקרים המורכבים ביותר לפתרון – מאפשרת טיפול נכון ורגיש בסוגייה.

ירושות וצוואות

כשאדם נפטר, בודקים ומוציאים לפועל את צוואתו המעמידה את נכסיו הרוחניים והממשיים לקרוביו. הסדרת הירושה שהותיר אחריו האדם, בין אם נעשית על פי צוואה ובין אם לא הותיר צוואה, נעשית על ידי עורך דין מטעמו ובמקרים של חילוקי דעות כאלה ואחרים מגיע הנושא להידון בערכאות השונות.

ירושות וצוואות
ירושות וצוואות
גירושין

גירושין

גירושין הם תקופה מאוד מורכבת עבור כל בני המשפחה המעורבים. בני זוג המחליטים להתגרש, יכולים לעשות זאת רק דרך הרבנות אולם את הסדרי משמורת וראיה, חלוקת רכוש, מזונות הילדים, וכן במקרים בהם אין הסכמה בין בני הזוג – גם המאבק המשפטי – הם חלק מסמכויותיו המשותפות של בית הדין הרבני וכן בית המשפט לענייני משפחה. 

גירושין

מזונות

תשלום הנקבע על ידי בית המשפט אשר מחייב אדם לשלם לבן משפחתו את הוצאות מחייתו. סוג המזונות הנפוץ ביותר הוא מזונות ילדים שהם כספים המשולמים על ידי אחד הצדדים (האם או האב) במשפחה שבה ההורים נפרדו, לבן הזוג האחר שהילדים נמצאים במשמורתו. סוג נוסף של כספי מזונות אשר משולמים במקרים מסוימים לבן זוג או לבגיר שאינו יכול לפרנס את עצמו.

מזונות
מזונות
מזונות זמנים

מזונות זמניים

במסגרת הליך הגירושין, רשאים הצדדים להגיש בקשות שונות לסעדים זמניים, ביניהם גם מזונות זמניים אשר במסגרתם, יקבע בית המשפט את תשלום מזונות הילדים עד להכרעה סופית בתביעת המזונות. 

מזונות זמניים

משמורת ילדים

משרדנו מתמחה בתחום משמרות ילדים קטינים ונעזר באנשי מקצוע מתחום הפסיכולוגיה על מנת לבסס את התביעה או ההגנה. מאבקי משמורת הינם מן הקשים והרגישים בתחום דיני המשפחה ולכן לצד טובת הלקוח חייבת לעמוד לנגד עיניו של העו"ד המטפל, גם טובתם של הילדים. משרדנו מתמחה בניהול מאבקי משמורת ומצוי בקשרים טובים עם מיטב אנשי המקצוע בתחום הפסיכולוגיה ובתחומים נוספים הקשורים במשמורת.

הסדרי שהות
הסדרי שהות
פירוק שיתוף ואיזון משאבים

פירוק שיתוף ואיזון משאבים

איזון משאבים הוא הליך משפטי שתפקידו הסדרת חלוקת הרכוש בין בני זוג נשואים אשר נמצאים בתהליך גירושים או במקרה מוות של אחד מבני הזוג. ההליך הוא הדרך בה בתי המשפט מתמודדים עם הקושי בו ישנו רכוש משותף בין הצדדים, ויש צורך בהחלטה כיצד יחולק הרכוש הזה אם אין הסכם ברור שמסדיר זאת.

פירוק שיתוף ואיזון משאבים
הסכמי ממון
אלימות
אפוטרופסות
ייפוי כוח

ייפוי כוח

​מוסמכת משרד המשפטים בעריכת ייפוי כח מתמשך המהווה כלי משפטי חדש המאפשר לכל אדם למנות אדם אחר, כמיופה/ת מטעמו/ה, כדי לפעול בשמו/ה, לקבל החלטות ולייצג אותו/ה בכל תחומי החיים האישיים, הכלכליים והרפואיים, בזמן שנבצר ממנו/ה לבצע פעולות אלה באופן עצמאי, מומלץ לערוך ייפוי כח מתמשך יחד עם צוואה.

ייפוי כח

נישואים אזרחיים

נישואים שהמעמד הפורמלי ניתן להם על ידי נציג רשות אזרחית ולא בידי נציג מוסד דתי. בישראל אין אפשרות לערוך נישואים אזרחיים המוכרים על ידי המדינה, טקסי נישואים אזרחיים מאושרים רשמית על ידי הרשויות בישראל אך ורק אם נערכו מחוץ לגבולות ישראל.

נישואים אזרחיים
נישואים אזרחיים
ידועים בציבור

ידועים בציבור

ידועים בציבור הם - איש ואשה החיים חיי משפחה במשק בית משותף. למעשה, ההבדל בין ידועים בציבור לבין בני זוג נשואים, הוא עצם הרישום הפורמאלי וההכרה הפורמאלית ע"י המדינה בתוקף הנישואין. בני זוג המעוניינים להיות מוכרים כידועים בציבור לצורך קבלת זכויות סוציאליות, זכויות ירושה ואחרות הקבועות בחוק, נדרשים להוכיח את דבר היותם ידועים בציבור. הם יוכלו לערוך הסכם אשר יסדיר את חלוקת רכושם במקרה של סיום הזוגיות, הסכם זה ניתן לאשר בבית המשפט לענייני משפחה או אצל נוטריון.

ידועים בציבור
הסכמי חלוקת עזבון
תביעות אזרחיות

תביעות אזרחיות

תחום המשפט האזרחי חולש על תחומים רבים :  נזיקין, משפחה, עבודה וכדומה, אדם יכול להגיש תביעה אזרחית כנגד אדם אחר, כנגד חברה או ארגון, ואפילו כנגד המדינה והרשויות, בתחום זה התביעה נעשית בין שני פרטים כשהמדינה עצמה אינה מהווה צד בהליך, לא כמאשימה ואף לא כעותרת. התחום הראשון והנפוץ ביותר הוא תחום דיני המשפחה: החל מתביעות לתשלום דמי מזונות וכלה בצוואות וירושות. תחום נוסף הוא תחום דיני העבודה - אשר מסדיר את מערכות היחסים בין העובדים, המעבידים ואף ארגוני עובדים למיניהם. תחומים נוספים הם דיני חוזים, דיני נזיקין (שעוסקים בנזקים שנגרמו לפרט ע"י פרט אחר), דיני קניין (הממוקדים בבעלות ובזכויות החלות על רכוש – נכסים או מיטלטלין) והמשפט הבינ"ל הפרטי.

תביעות אזרחיות
bottom of page